نقش و حضور عباس بن عبدالمطلب در حوادث عصر نبوی
50 بازدید
محل نشر: معرفت
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این نوشتار در پی آن است تا به بررسی یکی از شخصیت¬های موثر در تحولات تاریخ صدر اسلام یعنی عباس¬بن¬عبدالمطلب بپردازد. او یکی از ثروتمندان قریش بوده ودو منصب مهم رفادت وسقایت خانه کعبه را عهده¬دار بود .وی در پیمان عقبه دوم، محاصره سه ساله شعب ابی¬طالب همراه با سایر بنی¬هاشم بوده ودر برخی از جنگ¬های دوران پیامبر(ص)حضور داشت. عباس در جنگ حنین حضور چشم¬گیری داشته وبعد از رحلت پیامبر(ص) در حالی که بیشتر صحابه در پی انتخاب جانشین پیامبر(ص) بودند در مراسم تکفین وتدفین ایشان، حضرت علی(ع) را یاری نمود. هر چند در برخی موارد ما شاهد اعتراض یا سکوت او نیز هستیم. در این نوشتار برآنیم با استفاده از روش تحلیل محتوی در منابع معتبر اولیه و بررسی منابع پژوهشی به نقش وجایگاه عباس در حوادث عصر نبوی بپردازیم.