مصعب بن زبیر
48 بازدید
محل نشر: پژوهشکده باقرالعلوم
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مصعب بن زبیر بن عوام یکی از ده پسر زبیر است. مادر او رباب دختر انیف بن عبیدبن مصادبن کعب از قبیله کلب است...