علی اکبر ناطق نوری
53 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
گروه: تاریخ و شخصیت ها مقاله: ناطق نوری علی اکبر نویسنده: صدرالله اسماعیل زاده ناطق نوری،علی اکبر، نماینده امام در جهاد سازندگی ، نماینده مجلس، وزیر کشور